Hospodin zjevil svou spásu před zraky pohanů. (Žalm 98)

2901

Autor: Zdeněk Pololáník

Skrýt akordy
  Hospodin zjevil   svou spásu   před zraky   pohanů.
1.  Zpívejte Hospodinu   novou píseň,
neboť učinil   podivuhodné věci.
Vítězství je   dílem jeho   pravice,
jeho svatého   ramene.
2.  Hospodin uvedl   ve známost   svou spásu,
svou spravedlnost   zjevil před   zraky pohanů.
Rozpomenul se   na svou   dobrotu a   věrnost
Izraelovu domu.
3.  Uzřely všechny   končiny země
spásu našeho   Boha.
Jásejte Hospodinu,   všechny země,
radujte se,   plesejte a   hrejte!
Zpěvník ProScholy.cz 2023