Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kvádrem nárožním. (Žalm 118)

2945

Autor: Zdeněk Pololáník

Skrýt akordy
  Kámen, který   stavitelé zavrhli,   stal se   kvádrem nárožním.
1.  Oslavujte Hospodina,   neboť je   dobrý,
jeho milosrdenství   trvá navěky.
Lépe je   utíkat se   k Hospodinu,
než důvěřovat   v člověka.
Lépe je   utíkat se   k Hospodinu,
než důvěřovat   v mocné.
2.  Děkuji ti,   žes mě   vyslyšel
a stal   se mou   spásou.
Kámen, který   stavitelé zavrhli,
stal se   kvádrem nárožním.
Hospodinovým řízením   se tak   stalo,
je to   podivuhodné v   našich očích.
3.  Požehnaný, kdo   přichází v   Hospodinově jménu.
Žehnáme vám   z Hospodinova   domu.
Ty jsi   můj Bůh,   děkuji ti;
budu tě   slavit, můj   Bože!
Oslavujte Hospodina,   neboť je   dobrý,
jeho milosrdenství   trvá navěky.
Zpěvník ProScholy.cz 2023