Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář. (Žalm 4)

2947

Autor: Zdeněk Pololáník

Skrýt akordy
  Hospodine, ukaž   nám svou   jasnou tvář.
1.  Bože, zastánce   mého práva,   vyslechni mě,   když volám,
tys mě   v soužení   vysvobodil, smiluj   se nade   mnou a   slyš mou   prosbu!
2.  Pamatujte: Hospodin   vyznamenává svého   svatého;
Hospodin vyslyší,   když k   němu zavolám.
3.  Mnoho lidí   říká: „Kdo   nám ukáže   dobro?“
Hospodine, ukaž   nám svou   jasnou tvář!
4.  Usínám klidně,   sotva si   lehnu,
vždyť ty   sám, Hospodine,   dáváš mi   přebývat v   bezpečí!
Zpěvník ProScholy.cz 2023