Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá navěky. (Žalm 118)

2950

Autor: Zdeněk Pololáník

Skrýt akordy
  Oslavujte Hospodina,   neboť je   dobrý, jeho   milosrdenství trvá   navěky.
1.  Nechť řekne   dům Izraelův:
„Jeho milosrdenství   trvá navěky.“
Nechť řekne   dům Árónův:
„Jeho milosrdenství   trvá navěky.“
Nechť řeknou   ti, kdo   se bojí   Hospodina:
„Jeho milosrdenství   trvá navěky.“
2.  Hospodinova pravice   mocně zasáhla,
Hospodinova pravice   mě pozvedla,
Nezemřu, ale   budu žít
a vypravovat   o Hospodinových   činech.
Hospodin mě   sice těžce   ztrestal,
nevydal mě   však smrti.
3.  Kámen, který   stavitelé zavrhli,
stal se   kvádrem nárožním.
Hospodinovým řízením   se tak   stalo,
je to   podivuhodné v   našich očích.
Toto je   den, který   učinil Hospodin,
jásejme a   radujme se   z něho!
 
Zobrazit notové zápisy
Nastavit zobrazení
Transpozice: 0
Posuvky:
Akordy: +
Velikost písma: 0