Naše oči hledí na Hospodina, dokud se nad námi nesmiluje. (Žalm 123)

2977

Autor: Zdeněk Pololáník

Skrýt akordy
  Naše oči   hledí na   Hospodina, dokud   se nad   námi nesmiluje.
1.  Zvedám své   oči k   tobě,
který trůníš   na nebi.
Hle, jako   oči služebníků   hledí
na ruce   svých pánů.
2.  Jako oči   služebnice hledí
na ruce   své paní,
tak hledí   oči naše   na Hospodina,   našeho Boha,
dokud se   nesmiluje nad   námi.
4.  Smiluj se   nad námi,   Hospodine, smiluj   se nad   námi,
neboť jsme   přesyceni pohanou.
Přesycena je   naše duše
výsměchem boháčů,   pohanou pyšných.
Zpěvník ProScholy.cz 2023