Pane, ukaž nám své milosrdenství. (Žalm 85)

2980

Autor: Zdeněk Pololáník

Skrýt akordy
  Pane, ukaž   nám své   milosrdenství.
1.  Kéž mohu   slyšet, co   mluví Bůh,   Hospodin:
jistě mluví   o pokoji   pro svůj   lid a   pro své   svaté.
Jistě je   blízko jeho   spása těm,   kteří se   ho bojí,
aby sídlila   jeho velebnost   v naší   zemi.
2.  Milosrdenství a   věrnost se   potkají,
políbí se   spravedlnost a   pokoj.
Věrnost vypučí   ze země,
spravedlnost shlédne   z nebe.
3.  Hospodin též   popřeje dobro
a naše   země vydá   plody.
Spravedlnost ho   bude předcházet
a spása   mu půjde   v patách.
Zpěvník ProScholy.cz 2023