Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám. (Žalm 23)

2982

Autor: Zdeněk Pololáník

Skrýt akordy
  Hospodin je   můj   pastýř, nic   nepostrádám.
1.  Hospodin je   můj pastýř,   nic nepostrádám,
dává mi   prodlévat na   svěžích pastvinách,
vodí mě   k vodám,   kde si   mohu odpočinout,
občerstvuje mou   duši.
2.  Vede mě   po správných   cestách
pro svoje   jméno.
I kdybych   šel temnotou   rokle,
nezaleknu se   zla, vždyť   ty jsi   se mnou.
Tvůj kyj   a tvá   hůl,
ty jsou   má útěcha.
3.  Prostíráš pro   mě stůl
před zraky   mých nepřátel,
hlavu mi   mažeš olejem,
má číše   přetéká.
4.  Štěstí a   přízeň mě   provázejí
po všechny   dny mého   života,
přebývat smím   v Hospodinově   domě
na dlouhé,   předlouhé časy.
Zpěvník ProScholy.cz 2023