Otvíráš svou ruku a sytíš nás, Hospodine. (Žalm 145)

2984

Autor: Zdeněk Pololáník

Skrýt akordy
  Otvíráš svou   ruku a   sytíš nás,   Hospodine.
1.  Ať tě   chválí, Hospodine,   všechna tvá   díla
a tvoji   zbožní ať   tě velebí!
Ať vypravují   o slávě   tvého království,
ať mluví   o tvé   síle.
2.  Oči všech   v tebe   doufají
a ty   jim dáváš   pokrm v   pravý čas.
Otvíráš svou   ruku
a sytíš   vše živé   s laskavostí.
3.  Ve všech   svých cestách   je spravedlivý   Hospodin
a svatý   ve všech   svých činech.
Blízko je   Hospodin všem,   kdo ho   vzývají,
všem, kdo   ho vzývají   upřímně.
Zpěvník ProScholy.cz 2024