Hospodin jim dal nebeský pokrm. (Žalm 78)

2986

Autor: Zdeněk Pololáník

Skrýt akordy
  Hospodin jim   dal nebeský   pokrm.
1.  Co jsme   slyšeli a   poznali,
co nám   otcové vyprávěli,
příštímu pokolení   budeme vypravovat
slavné Hospodinovy   činy i   jeho moc.
2.  Poručil tedy   mrakům nahoře
a otevřel   brány nebes,
seslal na   ně déšť   many, aby   se najedli,
a dal   jim nebeský   pokrm.
3.  Člověk jedl   chléb silných,
pokrm jim   dal do   sytosti.
Přivedl je   do své   svaté země,
k horám,   které získala   jeho pravice.
Zpěvník ProScholy.cz 2024