Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý. (Žalm 34)

2997

Autor: Zdeněk Pololáník

Skrýt akordy
  Okuste a   vizte, jak   je Hospodin   dobrý.
1.  Ustavičně chci   Hospodina velebit,
vždy bude   v mých   ústech jeho   chvála.
V Hospodinu   nechť se   chlubí moje   duše,
ať to   slyší pokorní   a radují   se.
2.  Velebte Hospodina   se mnou,
oslavujme spolu   jeho jméno!
Hledal jsem   Hospodina, a   vyslyšel mě,
vysvobodil mě   ze všech   mých obav.
3.  Pohleďte k   němu, ať   se rozveselíte,
vaše tvář   se nemusí   zardívat hanbou!
Hle, ubožák   zavolal, a   Hospodin slyšel,
pomohl mu   ve všech   jeho strastech.
4.  Jak ochránce   se utábořil   Hospodinův anděl
kolem těch,   kdo Hospodina   ctí, a   od zlého   je chrání.
Okuste a   vizte, jak   je Hospodin   dobrý,
blaze člověku,   který se   k němu   utíká.
Zpěvník ProScholy.cz 2024