Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý. (Žalm 34)

2999

Autor: Zdeněk Pololáník

Skrýt akordy
  Okuste a   vizte, jak   je Hospodin   dobrý.
1.  Ustavičně chci   Hospodina velebit,
vždy bude   v mých   ústech jeho   chvála.
V Hospodinu   nechť se   chlubí moje   duše,
ať to   slyší pokorní   a radují   se.
2.  Bojte se   Hospodina, jeho   svatí!
Těm, kdo   se ho   bojí, nic   nechybí.
Mocní strádají   a hynou   hlady,
nic nechybí   těm, kdo   Hospodina hledají.
3.  Pojďte, synové,   a slyšte   mě,
naučím vás   bát se   Hospodina.
Miluje kdo   život?
Přeje si   dny štěstí?
4.  Zdržuj svůj   jazyk od   zlého,
své rty   od falešných   slov.
Chraň se   zlého a   čiň dobré,
hledej pokoj   a usiluj   o něj!
Zpěvník ProScholy.cz 2023