Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý. (Žalm 34)

3001

Autor: Zdeněk Pololáník

Skrýt akordy
  Okuste a   vizte, jak   je Hospodin   dobrý.
1.  Ustavičně chci   Hospodina velebit,
vždy bude   v mých   ústech jeho   chvála.
V Hospodinu   nechť se   chlubí moje   duše,
ať to   slyší pokorní   a radují   se.
2.  Hospodinovy oči   na spravedlivé   hledí,
k jejich   volání se   kloní jeho   sluch.
Hospodinův hněv   stíhá ty,   kdo zlo   páchají,
aby vyhladil   ze země   vzpomínku na   ně.
3.  Spravedliví volali,   a Hospodin   slyšel,
vysvobodil je   z každé   jejich tísně.
Blízko je   Hospodin těm,   kdo mají   zkroušené srdce,
na duchu   zachraňuje zlomené.
4.  Spravedlivý mívá   mnoho soužení,
Hospodin ho   však ze   všech vyprostí.
Chrání všechny   jeho kosti,
ani jedna   z nich   nebude zlomena.
5.  Zloba uštve   bezbožníka k   smrti,
kdo nenávidí   spravedlivého, budou   potrestáni.
Duše svých   služebníků zachraňuje   Hospodin,
kdo k   němu utíkají,   nebudou pykat.
Zpěvník ProScholy.cz 2023