Hospodine, kdo smí prodlévat ve tvém stánku? (Žalm 15)

3003

Autor: Zdeněk Pololáník

Skrýt akordy
  Hospodine, kdo   smí prodlévat   ve tvém   stánku?
1.  Kdo žije   bez vady   a koná   spravedlnost,
upřímně smýšlí   ve svém   srdci, svým   jazykem nepomlouvá.
2.  Nečiní příkoří   svému bližnímu,
netupí svého   souseda.
Nešlechetným člověkem   pohrdá,
ale váží   si těch,   kdo se   Hospodina bojí.
3.  Nelichvaří svými   penězi
a proti   nevinnému nebere   úplatky.
Kdo takto   jedná,
nikdy nezakolísá!
Zpěvník ProScholy.cz 2023