Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých. (Žalm 116)

3017

Autor: Zdeněk Pololáník

Skrýt akordy
  Budu kráčet   před Hospodinem   v zemi   živých.
1.  Miluji Hospodina,   neboť slyšel
můj prosebný   hlas,
neboť naklonil   ke mně   svůj sluch
v den,   kdy jsem   ho vzýval.
2.  Obepjaly mě   provazy smrti,   dostihly mě   smyčky podsvětí,
uvízl jsem   v tísni   a trýzni.
Hospodinovo jméno   jsem vzýval:
„Ach, Hospodine,   zachraň mi   život!“
3.  Milostivý a   spravedlivý je   Hospodin,
milosrdný je   náš Bůh.
Hospodin chrání   prosté lidi;
pomohl mi,   když jsem   byl v   bídě.
4.  Vždyť vysvobodil   můj život   ze smrti,
mé oči   ze slz,   mé nohy   z pádu.
Před Hospodinem   budu kráčet
v zemi   živých.
Zpěvník ProScholy.cz 2023