Pán mě udržuje naživu. (Žalm 54)

3018

Autor: Zdeněk Pololáník

Skrýt akordy
  Pán mě   udržuje naživu.
1.  Bože, zachraň   mě pro   své jméno,
svou mocí   mi zjednej   právo!
Bože, slyš   moji modlitbu,
popřej sluchu   slovům mých   úst!
2.  Neboť povstali   proti mně   zpupní lidé,
násilníci mi   ukládali o   život,   na Boha   ohled nebrali.
3.  Hle, Bůh   mi pomáhá,
Pán mě   udržuje naživu.
Budu s   radostí přinášet   oběti,
chválit tvé   jméno, Hospodine,   že je   dobré.
Zpěvník ProScholy.cz 2024