Ať nám Hospodin žehná po všechny dny našeho života. (Žalm 128)

3023

Autor: Zdeněk Pololáník

Skrýt akordy
  Ať nám   Hospodin žehná   po všechny   dny našeho   života.
1.  Blaze každému,   kdo se   bojí Hospodina,
kdo kráčí   po jeho   cestách.
Budeš jísti   z výtěžku   svých rukou,
bude ti   blaze a   dobře.
2.  Tvá manželka   bude jako   plodná réva
uvnitř tvého   domu.
Tvoji synové   jako výhonky   oliv
kolem tvého   stolu.
3.  Hle, tak   bývá požehnán   člověk,
který se   bojí Hospodina.
AŤ ti   Hospodin požehná   ze Siónu,
abys viděl   štěstí Jeruzaléma   po všechny   dny svého   života,
4.  Abys viděl   syny svých   synů:
Pokoj v   Izraeli!
Zpěvník ProScholy.cz 2023