Nasyť nás, Pane, svou slitovností, abychom se radovali. (Žalm 90)

3025

Autor: Zdeněk Pololáník

Skrýt akordy
  Nasyť nás,   Pane, svou   slitovností, abychom   se radovali.
1.  Nauč nás   počítat naše   dny,
ať dojdeme   k moudrosti   srdce.
Obrať se,   Hospodine, jak   dlouho ještě   budeš čekat?
Slituj se   nad svými   služebníky!
2.  Nasyť nás   brzy svou   slitovností,
ať jásáme   a radujeme   se po   celý život!
Potěš nás   za dny,   kdy jsi   nás soužil,
za léta,   kdy jsme   zakoušeli zlé.
3.  Nechť se   ukáže tvým   služebníkům tvoje   dílo,
tvá sláva   jejich synům.
Ať je   s námi   dobrotivost Pána,   našeho Boha,
dej zdar   práci našich   rukou, dej   zdar práci   našich rukou!
Zpěvník ProScholy.cz 2024