Já verim, že to Ježiš

303

Autor neznámý sk

Skrýt akordy
  E Ja   A verím, že   to   H Ježiš,
E verím, že   on   A Božím Synom   H je.
E Zomrel a   A vstal, by   sme   H mohli žiť.
E On za   cenu   A smrti život   H dal.
A Verím,   H že je   tu   E teraz.
Dáva svoj   pokoj   A nám.   H Je uprostred   E nás.
A Má moc   nás   H teraz u E zdraviť.
Má moc   uzdraviť   A nás. Má   odpus H tenia   E dar.
Zpěvník ProScholy.cz 2024