schola Dolany

schola
O schole
Farní schola ve farnosti Dolany u Olomouce.
Související autoři: Markéta Doleželová
Interpretace písní
Aleluja (Chvalte jej)
Aleluja (Vzdejte chválu)
Aleluja, sláva, zpívám Králi svému!
Bezva, bezvadně
Buď chválen
Chvalme Ježíše společně
Duchu lásky, přijď
Duchu svatý, přijď (Ať všichni slabí)
Hned zrána
Hoden jsi (Přijmout slávu)
Hoden jsi naší chvály
Hospodin je můj pastýř
Já verim, že to Ježiš
Jak bych neměl tebe chválit
Jak je dobré Hospodina chválit
Jak nádherná jsou nádvoří
Jak nádherné jsou chvíle
Ježíš je Pánem
Jsi věčný Bůh
Kadoš (Pane náš, který vládneš všemu stvoření)
Každý hledá lásku
Králi, Ježíši můj
Moc Tvé lásky (Pane, přicházím)
Můj Králi, má spáso (Hlahol zem Pánu)
Náš Pán, On je králů Král (Sešli jsme se dnes)
Nazaret
Neseme Bohu
Nikdo mě nemůže odloučit
Oděj nás do roucha chval
On je mocný Bůh Izraele
Pojďte ke mně všichni
Přijď k nám (Ty který dáváš život)
Přinášíme chléb
Sláva Pánu Ježíši
Svůj pokoj vám zanechávám
Tady u Tvých nohou
Tebe chválím, Tebe, Pane, velebím
Tvé světlo nám, Pane
Ty jsi hoden (Každou pýchu)
Víc lásky (Chci Tě uctívat)
Z Tvého slova
Zpěvník ProScholy.cz 2024