Pa ne E m můj, buď Buď len, D chvá D Buď můj. Pa ne D můj. len, chvá G
Skrýt akordy
  Buď   D chválen, Pane   E m můj,
buď   G chválen, Pane   D můj.
Zpěvník ProScholy.cz 2024