Skrýt akordy
R:  /:   E m Přij D ď k   C nám:/
1.  Ty   A m který dáváš   D život a   H m voláš: „Abba“   v   E m nás.
A s   A m námi zůstá D váš, Duchu   H m lásky.
R:  /:   E m Přij D ď k   C nám:/
2.  Ty   A m svědčíš nám   v   D srdcích, že   jsme   H m Boží syno E m vé,
že   A m láska nad   D strachem vítě H m zí.
R:  /:   E m Přij D ď k   C nám:/
3.  Jsi   A m ohněm, který   D pravdu od   H m lží oddě E m
a   A m dáváš nám   D poznat náš   H m hřích.
R:  /:   E m Přij D ď k   C nám:/
4.  Ty   A m hojíš naše   D rány, jsi   H m skleslým nadě E m jí.
Jsi   A m světlem těm,   D kdo cestu   nezna H m jí.
R:  /:   E m Přij D ď k   C nám:/
5.  Svou   A m mocí pouta   D lámeš, o H m tvíráš věze E m ní,
  A m můžem být   v   D pravdě svobod H m ní.
R:  /:   E m Přij D ď k   C nám:/
6.    A m s vírou,     D čekám, jsi   H m darem slíbe E m ným,
  A m tvá sláva   D na nás   sestou H m pí.
R:  /:   E m Přij D ď k   C nám:/
7.    A m úzkost a   D zmatek tvůj   H m pokoj prostou E m pí.
  A m nad mou   smrtí   D zní zpěv   vzkříše H m ní.
R:  /:   E m Přij D ď k   C nám:/
8.    A m toužím ti   D patřit, mé   H m srdce je   tvůj   E m chrám,
tam   A m s bázní   chci   D být s   tebou   H m sám.
R:  /:   E m Přij D ď k   C nám:/
9.  I   A m nyní je   den   D Letnic, ať   H m vítr s   mocí   E m hřmí
a   A m oheň toto   D místo napl H m ní.
R:  /:   E m Přij D ď k   C nám:/
10.  Ty   A m zdobíš Církev   D žízní, ať   H m kráčí Pánu   E m vstříc,
A m  v   ní s   touhou   D Maranatha   H m zní!
R:  /:   E m Přij D ď k   C nám:/
11.  Ty   A m boříš, co   nás   D dělí a   H m učíš v   lásce   E m žít
a   A m sjednocuješ   D svatý lid   Bo H m ží.
R:  /:   E m Přij D ď k   C nám:/
Zpěvník ProScholy.cz 2024