Komunita Blahoslavenství

hudební uskupení
Autorské písně
À l'agneau de Dieu soit la gloire
Bože, Ty mě chráníš
Do tvých nemocí a pádů
Hledám, Pane, Tvou tvář
Hned zrána
I když procházím temným údolím
Já věřím ve Tvou lásku
Ježíš Kristus je Pánem
Ježíši, v Tobě život mám
K Tobě volám
Kde je láska a dobrota
Ke tvým nohám
Láska všetko znáša
Lásku svou mi dáváš
Maria, ukrytá v tichu Božím
Neboj se, Já jsem s tebou
O memoriale
Pane můj, na Tvé slovo
Pane, Ty mne znáš
Pane, Ty víš všechno
Přijď k nám (Ty který dáváš život)
Přijď, Duchu svatý, naplň nás
Přijď, Duchu svatý, naplň nás (Duchu svatý, Duchu lásky)
Přijď, Pane, do života mého
Shlédni na mne
Sluníčko je moudré
Spáso má, věrný Pane, Bože můj
Srdce své
Svůj pokoj vám zanechávám
Tak, jako laň
Tanči, dcero sionská
Tebe chválím, Pane můj
Tebe chválím, Tebe, Pane, velebím
Tobě dávám bídu svou
Tobě zpívám novou píseň
Tvá krev, Ježíši
Ty jsi Beránek obětovaný
Ty jsi můj Bůh
Ty jsi Pán, Ty jsi Král, jediný Bůh náš
Ty si môj Pán (Ty si moje svetlo)
Velebí moje duše Pána
Věřím Ti, Pane můj
Vím, Ty mne znáš
Vzývám, Pane, velebím
Žít v lásce
Živote můj
Překlady
Bože svatý, Bože silný (Trisagion)
Brána dokořán
Hľa, pamiatka križa
Jak nádherná jsou nádvoří
Ježíš je Pánem
Každý hledá lásku
Králi, Ježíši můj
Na rukou Tvých
Oděj nás do roucha chval
Tvé světlo nám, Pane
Ty jsi králem slávy
Ty, jenž vládneš v nebesích
Víc lásky (Chci Tě uctívat)
Zpěvník ProScholy.cz 2024