Tvé světlo nám, Pane

727

Originál: Here I Am To Worship
Autor: Tim Hughes,
autor překladu: P. Jan Stanislav Križan

Skrýt akordy
1.  E Tvé světlo   H nám, Pane,   v   A tmách jasně   září,
v   E něm oči   H mé vidět   A smí
E krásu, pro   H niž srdce   A mé Tebe   chválí,
E vím, navždy   H chci s   Tebou   A žít.
R:  Tebe, Pane,   E chválím, před   Tebou se   H skláním,
vyznávám, že   Db m jen Ty   jsi můj   A Bůh.
Ty jsi   plný   E lásky, hodný   uctí H vání,
jsi pro   mě ten   Db m nejúžasněj A ší.
2.  E Králi všech   H dnů v   nebe A sích oslavený,
z   E lásky jsi   k   H nám sestou A pil.
E Bůh, který   H sám slovem   A svým zemi   stvořil,
E kvůli nám   H se poní A žil.
B:    H nevím   Db m víc, jak   A říct svůj   dík.
Tys   H krví   Db m svou smyl   A můj hřích.
Zpěvník ProScholy.cz 2024