pil, Tvá vstou H jsi když E K nám 1. čin mi H dal E Tvůj za hléd F m zář A vzplá la, ve tmě hu mi F m tou A chvá lit, A nout. su, co H E Krá na žít. vždy A Tvé ko sti H v blíz E Te před bou lit, se jsem, chci chvá E A Zde R: že jsi říct, chci E / G můj Pán. zde jsem a sklá H / D nět, ho ný, den krás E chval a de na vše chno A Jsi sám. Ty A her úc H / D de no všech E / G nád ty, na neš ve slá A vlád F m vě, dnů H všech kte Krá 2. E li A u ván. ctí v ne be sích H byls E tem Tvé A mís F m dy, lo Tvé, H by la E Zem, k nám. žil A ses H ky když sní E z lás Te před bou lit, se jsem, chci chvá E A Zde R: že jsi říct, chci E / G můj Pán. zde jsem a sklá H / D nět, ho ný, den krás E chval a de na vše chno A Jsi her E / G no nád Ty sám. na de všech úc H / D ty, A ky k nám E / G sná jsi šel kříž, A B: z lás H A jen sám Ty A víš. můj stál hřích, E / G H co
Skrýt akordy
1.  E K nám,   když jsi   H vstoupil,
Tvá   Gb m zář ve   tmě   A vzplála,
E Tvůj čin   mi   H dal zahlé A dnout
E krásu, co   H dává
mi   Gb m touhu Tě   A chválit,
E v blízkosti   H Tvé navždy   A žít.
R:  Zde jsem,   chci Tě   E chválit,
před Tebou   se   H /E sklánět,
zde jsem   a chci   E /Ab říct,
že jsi   můj   A Pán.
Jsi nade   všechno   E krásný,
hoden chval   a   H /E úcty,
nade všechno   E /Ab nádherný,
Ty   A sám.
2.  E Králi všech   H dnů,
který   Gb m vládneš ve   A slávě,
E byls' v   nebe H sích uctí A ván
E Zem, dílo   H Tvé,
byla   Gb m místem Tvé   A bídy,
E z lásky   když   H snížil ses   k   A nám.
R:  Zde jsem,   chci Tě   E chválit,
před Tebou   se   H /E sklánět,
zde jsem   a chci   E /Ab říct,
že jsi   můj   A Pán.
Jsi nade   všechno   E krásný,
hoden chval   a   H /E úcty,
nade všechno   E /Ab nádherný,
Ty   A sám.
B:  /:   H  A   z lásky   k   E /Ab nám,
jsi   A snášel kříž,
H  co   stál můj   E /Ab hřích,
Ty   A sám jen   víš. :/
R:  Zde jsem,   chci Tě   E chválit,
před Tebou   se   H /E sklánět,
zde jsem   a chci   E /Ab říct,
že jsi   můj   A Pán.
Jsi nade   všechno   E krásný,
hoden chval   a   H /E úcty,
nade všechno   E /Ab nádherný,
Ty   A sám.
Zpěvník ProScholy.cz 2024