Do tmy na svet (Prišli sme Ťa vzývať)

3957

Originál: Here I Am To Worship
Autor: Tim Hughes,
autor překladu: Marian Lipovský
sk

Skrýt akordy
1.  E Do tmy   na   H svet
prišlo   Gb m k nám   svetlo   A sveta.
E Otvor môj H  zrak   nech vid A ím.
E Krásu lásk H y,
v ktorej   Gb m srdce Ti   A spieva.
Veď   E láska a   H moc Ti   pat A rí.
R:  Prišli sme   Ťa   E vzývať,
prišli sme   sa   H skláňať
Prišli sme   Ti   Db mi vyznať:
Si náš   A Boh.
Si dokonalá   E láska,
dokonale   H svätý,
dokonale   Db mi nádherný ku   A nám.
2.  E Kráľ všetkých   H dní
a tiež   Gb m najvyšší   A vládca,
E slávnejší   H nad nebe A sá.
E Ponížil   H sa,
prišiel   Gb m na Zem,   čo   A stvoril,
E vzdal sa   slá H vy z   lásky   A k nám.
R:  Prišli sme   Ťa   E vzývať,
prišli sme   sa   H skláňať
Prišli sme   Ti   Db mi vyznať:
Si náš   A Boh.
Si dokonalá   E láska,
dokonale   H svätý,
dokonale   Db mi nádherný ku   A nám.
B:  |:Ja   H nemám   E dosť slov   A opísať
cen H u, ktor E ú Ťa   A môj hriech   stál:|
Zpěvník ProScholy.cz 2024