Skrýt akordy
1.  C Králi, Ježíši   můj,
A m záříš světlem   do mých   dnů,
F žádný se   Ti   G nevyrovná, to   C vím.
2.  C Zpívám, Ti,   Ježíši dík,
A m vzácný je   pro mě   Tvůj kříž,
F s úctou   G před Tebou   skláním   C tvář.
R:  Nebe   G hlásá: „Jsi   F Vládce a   C Pán!“,
země   G jásá a   F zpí C vá,
oce G ánem zní   F alelu C ja,
s nimi   G náš hlas   tebe   F chválí.
  G chvála ti   s láskou   C zní.
3.  Táto, říkat   ti smím,
díváš se   na mě   s láskou,
smím žít   v bezpečí   rukou Tvých.
4.  Duchu lásky,   modlíš se   v nás,
svůj lid   pomazáváš,
v tísni   naději křísíš   v nás.
Zpěvník ProScholy.cz 2024