Ježíši, blízko stůj

765

Originál: Jesus berühre mich
Autor: Albert Frey,
autor překladu: Markéta Doleželová

Skrýt akordy
1.  Jen se   D dotknout tvého   pláště,
na chví H m li se   přiblížit.
A když   G v srdci   svém Tě
cítím, tak   mám   A 4 znovu sílu   ží A t.
2.  Jeden   D pohled do   tvých očí,
jedno   H m slovo ze   rtů tvých.
Potom   G proudy živé   vody,
pomo A 4 hou mi   dál zas   A jít.
R:  Ježíši   D blízko stůj,
dotekem svým   mě zachraň.
E m 7 Blízko stůj.   V náruči   své mě   drž,
  G chci být   tvůj.
Ježíši   H m blízko stů A j.
Ježíši   D buď se   mnou.
Sám nemám   sílu, prosím   E m buď se   mnou.
Jen Ty   sám můžeš   život   G dát mi   zas.
Ježíši   H m blízko stů A j.
3.  Jenom   D kousek tvého   těla.
Stačí   H m kapka krve   tvé.
Jenom   G Ty naplnit   můžeš prázdno,
A 4 co mám   v srdci   sv A ém.
4.  D Proudem krve   své mě   obnov.
Vím, že   H m hřích můj   odplaví.
Prosím,   G jen Ty   buď mým   pánem,
co mé   A 4 srdce uzdrav A í.
B:  D /Gb Vím, že   nejsem   G hoden
setkat se   D /Gb dnes s   Bohem s A vým,
přesto   D /Gb láska tvá   je vě G tší,
já v   tvé ná D ruči být   sm A ím.
R:  Ježíši   D blízko stůj,
dotekem svým   mě zachraň.
E m 7 Blízko stůj.   V náruči   své mě   drž,
  G chci být   tvůj.
Ježíši   H m blízko stů A j.
Ježíši   D buď se   mnou.
Sám nemám   sílu, prosím   E m buď se   mnou.
Jen Ty   sám můžeš   život   G dát mi   zas.
Ježíši   H m blízko stů A j.
Zpěvník ProScholy.cz 2024