Aleluja, sláva, zpívám Králi svému!

250

Originál: Hallelujah Glory
Autor: Scott Underwood,
autor překladu neznámý

Skrýt akordy
1.  /:   E Aleluja, sláva,   aleluja, sláva!   :/
A Zpívám Králi   svému, zpívám   Králi svému,
/:   E Aleluja, sláva,   aleluja, sláva!    :/
R:  /:   H On byl,   A     E on   H je A     E a   H má,   A     E   H přijít.   E  :/
Zpěvník ProScholy.cz 2024