G mně vši chni, H m D ke A Pojď te A cu je te, D D pra A ří kte G mně vši chni, H m A ke te pojď D D že ni. A jste ob D kdo pra G H m pán, A A vám, A D A dám. D A D po či nek vám A od pra G pán, H m A vám, D nek dám. D po či vám A od D
Skrýt akordy
  D Pojďte   A ke mně   všichni,   H mi   G
D kteří   A pracujete,   D   A
D pojďte   A ke mně   všichni,   H mi   G
D kdo jste   A obtíženi.   D   A
/: „A   D   A vám,“   H mi praví   G Pán,
D já vám   A odpočinek   D A m.“ :/
Zpěvník ProScholy.cz 2024