On je mocný Bůh Izraele

536

Autor neznámý

Skrýt akordy
  On je   G m mocný Bůh   Izraele, on   je mocný   Bůh Izrae D le,
Jeho slavný   hlas bude   slyšet každý   z nás   on je   mocný Bůh   Izrae G m le.
G m Slepým se   oči otevřou,   hluší budou   slyšet jeho   D hlas,
chromí budou   stát, s   radostí tancovat,   němí budou   zpí G m vat.
Zpěvník ProScholy.cz 2024