Haleluja, králem a vládcem je můj Pán

Skrýt akordy
  E Haleluja, králem   a vládcem   je můj   A Pán, můj   E Bůh.
E Haleluja, On   stvořil celý   svět, vykoupil   A nás, můj   E Bůh.
A my   Gb m chceme chválu   vzdávat, Tebe   D uctívat a   jásat,
vždyť   Gb m beránek při E chází mezi   H 4 nás.   H
Ten   E věrný a   vždy   H pravdi E vý, Ježíš   Db m Kristus z   mrtvých   H vzkříše Db m ný,
mocný   A maj7 Bůh, Vládce   H můj a   A Pán.   E
Zpěvník ProScholy.cz 2024