Hoden jsi naší chvály

268

Originál: Hoden si
Autor: Rieka Života,
autor překladu neznámý

Název Typ Autor (překladu)
sk Hoden si originálO Rieka Života
cs Hoden jsi naší chvály překladP
ší A chvá na Ho 1. den D sus 2 jsi moc a A sus 4 D / F G čest, slá chnu ly, E m vše mout přij zpě vu A vu. jsi Ho D sus 2 den nad ním A sus 4 G můj, vlá ků, ži vot přij mout D / F E m Pa ne G můj, A ty sám, D du. Jen R: můj A sus 4 G Krá E m máš F m vlá du E m srd ce G dám, ho A li. To D své sky. A seň A sus 4 Ho den.. F m ří v něm G
Skrýt akordy
1.  Hoden   D 2 jsi naší   A chvály,
přijmout   E m vše D /Gb chnu   G čest,
moc a   A 4 slávu.   A
Hoden   D 2 jsi zpěvu   A díků,
přijmout   E m ži D /Gb vot   G můj,
nad ním   A 4 vlá A du.
R:  Jen ty   D sám, Pane   G můj,
E m  vládu   Gb m máš,   G  můj   A 4 Krá A li.
Tobě   D své srdce   G dám,
E m  ať   ho Gb m ří   G v něm   píseň   A 4 lás A ky.
Zpěvník ProScholy.cz 2024