Ty jsi hoden (Každou pýchu)

731

Originál: You Are Worthy
Autoři: Hillsong United, Darlene Zschech,
autor překladu: Ladislav Štěpán

Skrýt akordy
1.  Každou   D m pýchu v   duši své   teď odklá C dám,
každé   D m vyvýšení své   jen Tobě   C dávám.
Není   E m žádný nad   Tebou, kdo   by byl   D výš,
jen Ty   jsi hoden   C chvály,
A Ty jsi   hoden   C chvály.
2.  Vola D m jícím jméno   Tvé Ty   jsi vždy   C blíž,
milu D m jící, stále   stejný zůstá C váš jak   dřív.
Dals mi   E m poznat lásku   svou, Tvůj   pokoj   D mám,
jen Tobě   patří   C sláva,
A Tobě patří   C sláva.
R:  Ty jsi   A m hoden mých   E m chval, můj   G Krá D li,
Ty jsi   A m hoden   E m díků mých,   vší   C slá D vy.
Ve Tvé   A m náruči   E m být,
živo G tem svým   Tebe   D ctít.
B:  /: Ty   jsi   C Králem mým,   E m máš můj   dík,
A m uctívám jen   D jméno Tvé.   :/
Zpěvník ProScholy.cz 2024