Náš Pán, On je králů Král (Sešli jsme se dnes)

358

Originál: Awesome God
Autor: Rich Mullins,
autor překladu neznámý

Skrýt akordy
1.  E m Sešli jsme   se dnes   na tomto   místě,
C my, kteří   D věříme v   E m něj.
Ve jménu   trojjediného Boha
C milost a   D pokoj si   E m přej.
Tak   C pozvedni teď   k   A m nebi svoje   dlaně
a   D děkuj za   vše, co   E m On ti   dal,
vždyť   C na světě   nikoho ji A m ného není,
jen   E m On tě     D nadevše   E m rád.
R:  Náš   C Pán, on   je   G králů Král,
jeho   D trůn bude   E m navěky stát.
On   C má všechnu   G vládu a   moc,
náš   A m Pán, on   je   H m králů   E m Král.
2.  E m Ten, který   byl a   Ten, který   bude,
C Ten, který   D navěky   E m je.
Vládne nám,   On je   přítomný všude
C byl a   je   D přítomný   E m zde.
Tak   C pozvedni teď   k   A m nebi svoje   dlaně
a   D děkuj za   vše, co   E m On ti   dal,
vždyť   C na světě   nikoho ji A m ného není,
jen   E m On tě     D nadevše   E m rád.
R:  Náš   C Pán, on   je   G králů Král,
jeho   D trůn bude   E m navěky stát.
On   C má všechnu   G vládu a   moc,
náš   A m Pán, on   je   H m králů   E m Král.
3.  E m On rukou   svou všechny   nás chrání,
C Duchem nás   D naplňu E m je.
Hřích, který   naše životy   ničí
C na kříži   D vykupu E m je.
Tak   C pozvedni teď   k   A m nebi svoje   dlaně
a   D děkuj za   vše, co   E m On ti   dal,
vždyť   C na světě   nikoho ji A m ného není,
jen   E m On tě     D nadevše   E m rád.
R:  Náš   C Pán, on   je   G králů Král,
jeho   D trůn bude   E m navěky stát.
On   C má všechnu   G vládu a   moc,
náš   A m Pán, on   je   H m králů   E m Král.
Zpěvník ProScholy.cz 2024