Miluji tě, Hospodine, má sílo! (Žalm 18)

3030

Autor: Zdeněk Pololáník

Skrýt akordy
  Miluji tě,   Hospodine, má   sílo!
1.  Miluji tě,   Hospodine, má   sílo,
Hospodine, má   skálo, mé   útočiště, zachránce   můj!
2.  Můj Bože,   má skálo,   na niž   se utíkám,
můj štíte,   rohu mé   spásy, ochrano   má!
Budu vzývat   Hospodina, jemuž   náleží chvála,
a od   svých nepřátel   budu vysvobozen.
3.  Ať žije   Hospodin, +   požehnána buď   moje Skála,
sláva buď   Bohu, mému   spasiteli!
Veliká vítězství   jsi popřál   svému králi,
dáváš přízeň   svému pomazanému.
Zpěvník ProScholy.cz 2024