Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. (Žalm 40)

3041

Autor: Zdeněk Pololáník

Skrýt akordy
  Hle, přicházím,   Pane, splnit   tvou vůli.
1.  Pevně jsem   doufal v   Hospodina,
on se   ke mně   sklonil a   vyslyšel mé   volání.
Do úst   mi vložil   novou píseň,
chvalozpěv našemu   Bohu.
2.  V obětních   darech si   nelibuješ,
zato jsi   mi uši   otevřel.
Nežádáš smírné   oběti a   celopaly,
tehdy jsem   řekl: „Hle,   přicházím.
3.  Ve svitku   knihy je   o mně   psáno.
Rád splním   tvou vůli,   můj Bože,   tvůj zákon   je v   mém nitru.“
4.  Spravedlnost jsem   zvěstoval ve   velkém shromáždění,
svým rtům   jsem nebránil,   ty to   víš, Hospodine!
Zpěvník ProScholy.cz 2023