Ukaž mi své cesty, Hospodine! (Žalm 25)

3043

Autor: Zdeněk Pololáník

Skrýt akordy
  Ukaž mi   své cesty,   Hospodine!
1.  Ukaž mi   své cesty,   Hospodine,
a pouč   mě o   svých stezkách.
Veď mě   ve své   pravdě a   uč mě,
neboť ty   jsi Bůh,   můj spasitel.
2.  Na své   slitování se,   Hospodine, rozpomeň,
na své   milosrdenství, které   trvá věčně.
Ve svém   milosrdenství na   mě pamatuj
pro svou   dobrotivost, Hospodine!
3.  Hospodin je   dobrý a   dokonalý,
proto ukazuje   cestu hříšníkům.
Pokorné vede   k správnému   jednání,
pokorné své   cestě učí.
Zpěvník ProScholy.cz 2023