Chvalte Hospodina, který uzdravuje ty, jimž puká srdce. (Žalm 147)

3046

Autor: Zdeněk Pololáník

Skrýt akordy
  Chvalte Hospodina,   který uzdravuje   ty, jimž   puká srdce.
1.  Chvalte Hospodina,   neboť je   dobrý,
opěvujte našeho   Boha, neboť   je milý,   zaslouží si   chvály.
Hospodin buduje   Jeruzalém,
shromažďuje rozptýlené   z Izraele.
2.  Uzdravuje ty,   jimž puká   srdce,
a obvazuje   jejich rány.
Určuje počet   hvězd,
každou z   nich nazývá   jménem.
3.  Velký je   náš Pán   a přemocný,
jeho moudrost   je bez   míry.
Hospodin   pozvedá pokorné,
bezbožné však   ponižuje k   zemi.
Zpěvník ProScholy.cz 2023