Tys mé útočiště, zahrneš mě radostí ze záchrany. (Žalm 32)

3048

Autor: Zdeněk Pololáník

Skrýt akordy
  Tys mé   útočiště, zahrneš   mě radostí   ze záchrany.
1.  Šťastný je   ten, komu   byla odpuštěna   nepravost,
jehož hřích   je přikryt.
Šťastný je   člověk, kterému   Hospodin nepřičítá   vinu,
v jehož   duši není   klamu.
2.  Vyznal jsem   se ti   ze svého   hříchu,
nezatajil jsem   svou nepravost.
Řekl jsem:   „Ze své   ničemnosti se   vyznám Hospodinu   .“
a tys   odpustil, co   jsem zavinil   hříchem.
3.  Radujte se   z Hospodina   a těšte   se, spravedliví,
jásejte všichni,   kdo jste   upřímného srdce.
Zpěvník ProScholy.cz 2024