Uzdrav mě, Pane, zhřešil jsem proti tobě. (Žalm 41)

3050

Autor: Zdeněk Pololáník

Skrýt akordy
  Uzdrav mě,   Pane, zhřešil   jsem proti   tobě.
1.  Blaze tomu,   kdo si   všímá chudáka   a ubožáka,
za to   ho vysvobodí   Hospodin v   nouzi.
Hospodin ho   bude chránit,   zachová ho   naživu,
učiní ho   šťastným na   zemi, nevydá   ho zvůli   jeho nepřátel.
2.  Hospodin mu   pomůže na   bolestném lůžku,
v nemoci   z něho   sejme veškerou   slabost.
Volám: Hospodine,   smiluj se   nade mnou,
uzdrav mě,   zhřešil jsem   proti tobě.
3.  Mne však   zachováš bez   úhony,
navěky mě   postavíš před   svou tvář.
Požehnaný Hospodin,   Bůh Izraele,
od věků   až na   věky.
Zpěvník ProScholy.cz 2023