Hospodin je milosrdný a milostivý. (Žalm 103)

3052

Autor: Zdeněk Pololáník

Skrýt akordy
  Hospodin je   milosrdný a   milostivý.
1.  Veleb, Hospodina,   duše má,
vše, co   je ve   mně, veleb   jeho svaté   jméno!
Veleb, Hospodina,   duše má,
a nezapomeň   na žádné   z jeho   dobrodiní!
2.  On odpouští   všechny tvé   viny,
on léčí   všechny tvé   neduhy.
On vykupuje   ze záhuby   tvůj život,
on tě   věnčí slitováním   a láskou.
3.  Milosrdný a   milostivý je   Hospodin,
shovívavý a   nad míru   dobrotivý.
Nejedná s   námi podle   našich hříchů
ani podle   našich vin   nám neodplácí.
4.  Jak vzdálen   je východ   od západu,
tak vzdaluje   od nás   naše viny.
Jako se   smilovává otec   nad syny,
tak se   smilovává Hospodin   nad těmi,   kdo se   ho bojí.
Zpěvník ProScholy.cz 2023