Plesejte Bohu, který nám pomáhá. (Žalm 81)

3054

Autor: Zdeněk Pololáník

Skrýt akordy
  Plesejte Bohu,   který nám   pomáhá.
1.  Zanotujte píseň,   udeřte na   buben,
na líbezně   zvučící citeru   a harfu.
Zadujte do   trub v   den novoluní,
v den   úplňku, v   čas našeho   svátku.
2.  Takový je   příkaz v   Izraeli,
je to   zákon Jakubova   Boha.
Nařízení, které   dal Josefovi,
když se   postavil proti   egyptské zemi.
3.  Slyšel jsem   neznámý mně   hlas:
„Zbavil jsem   jeho šíji   břemena,
z jeho   rukou jsem   vzal koš   robotníka.
V soužení   jsi volal,   a osvobodil   jsem tě.
4.  Nesmíš mít   boha jiného,
nesmíš se   klanět cizímu   bohu!
Já jsem   Hospodin, tvůj   Bůh,
já jsem   tě vyvedl   z egyptské   země."
Zpěvník ProScholy.cz 2023