Dobré je chválit Hospodina. (Žalm 92)

3057

Autor: Zdeněk Pololáník

Skrýt akordy
  Dobré je   chválit Hospodina.
1.  Dobré je   chválit Hospodina,
opěvovat tvé   jméno, Svrchovaný!
Zrána hlásat   tvé milosrdenství
a za   noci tvou   věrnost.
2.  Spravedlivý pokvete   jak palma,
poroste jak   cedr na   Libanonu.
Kdo jsou   zasazeni v   Hospodinově domě,
pokvetou v   nádvořích našeho   Boha.
3.  Ještě ve   stáří budou   přinášet užitek,
zůstanou šťavnatí   a svěží,
aby hlásali,   jak spravedlivý   je Hospodin,
má skála,   v němž   není nepravosti.
Zpěvník ProScholy.cz 2023