Oslavujte Hospodina, neboť jeho milosrdenství trvá na věky. (Žalm 107)

3059

Autor: Zdeněk Pololáník

Skrýt akordy
  Oslavujte Hospodina,   neboť jeho   milosrdenství trvá   na věky.
1.  Pustili se   po lodích   na moře,
sháněli obchody   po širých   vodách.
Viděli Hospodinova   díla
a na   širém moři   jeho divy.
2.  Rozkázal a   vyvolal bouřlivý   vítr,
který do   výše vzdouval   vlny.
Stoupali až   k nebi,   sestupovali do   propastí,
jejich duše   se třásla   v nebezpečí.
3.  Tu volali   k Hospodinu   ve své   tísni,
a on   je vysvobodil   z jejich   úzkostí.
Uklidnil bouři   v tichý   vánek,
a utišily   se mořské   vlny.
4.  Radovali se,   že se   uklidnily, a   dovedl je   do vytouženého   přístavu.
Ať chválí   Hospodina za   jeho milosrdenství,   za jeho   divy k   dobru lidí;
Zpěvník ProScholy.cz 2023