Hospodin kraluje, oděl se velebností. (Žalm 93)

3061

Autor: Zdeněk Pololáník

Skrýt akordy
  Hospodin kraluje,   oděl se   velebností.
1.  Hospodin kraluje,   oděl se   velebností,
oděl se   Hospodin, opásal   se mocí.
2.  Dal světu   základ, že   nezakolísá.
Pevný je   tvůj trůn   od pradávna,   jsi od   věčnosti.
3.  Tvé výroky   jsou nejvýš   spolehlivé,
tvému domu   přísluší svatost,   Hospodine, na   věčné časy.
Zpěvník ProScholy.cz 2023