S radostí budete vážit vodu z pramenů spásy. (Iz 12)

3072

Autor: Zdeněk Pololáník

Skrýt akordy
  S radostí   budete vážit   vodu z   pramenů spásy.
1.  Bůh je   má spása!
Bez obavy   mohu doufat.
Hospodin je   má síla   a chvála,
stal se   mou spásou.
S radostí   budete vážit   vodu
z pramenů   spásy.
2.  Oslavujte Hospodina
a vzývejte   jeho jméno!
Hlásejte mezi   národy jeho   díla,
zvěstujte vznešenost   jeho jména!
3.  Zpívejte Hospodinu,   neboť učinil   podivuhodné věci,
ať je   to známé   po celé   zemi!
Plesejte a   jásejte, obyvatelé   Siónu,
neboť velikým   uprostřed vás   je Svatý   Izraele.
Zpěvník ProScholy.cz 2023