S radostí budete vážit vodu z pramenů spásy. (Iz 12)

3077

Autor: Zdeněk Pololáník

Skrýt akordy
  S   radostí budete   vážit vodu   z pramenů   spásy.
1.  Bůh je   má spása!   Bez obavy   mohu doufat.
Hospodin je   má síla   a chvála,   stal se   mou spásou.
S radostí   budete vážit   vodu
z pramenů   spásy.
2.  Oslavujte Hospodina
a vzývejte   jeho jméno!
Hlásejte mezi   národy jeho   díla,
zvěstujte vznešenost   jeho jména!
3.  Zpívejte Hospodinu,   neboť učinil   velkolepé věci,
ať je   to známé   po celé   zemi!
Plesejte a   jásejte, obyvatelé   Siónu,
neboť nad   vámi vládne   Svatý Izraele.
Zpěvník ProScholy.cz 2024