Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo. (Žalm 116)

3079

Autor: Zdeněk Pololáník

Skrýt akordy
  Vezmu kalich   spásy a   budu vzývat   jméno Hospodinovo.
1.  Čím se   odplatím Hospodinu
za všechno,   co mi   prokázal?
Vezmu kalich   spásy
a budu   vzývat Hospodinovo   jméno.
2.  Drahocenná je   v Hospodinových   očích
smrt jeho   zbožných.
Jsem tvůj   služebník, syn   tvé služebnice,
rozvázal jsi   moje pouta.
3.  Přinesu ti   oběť díků,   Hospodine,
a budu   vzývat tvoje   jméno.
Splním své   sliby Hospodinu
před veškerým   jeho lidem.
Zpěvník ProScholy.cz 2023