Pojďte se poklonit Bohu. (Žalm 100)

3080

Autor: Zdeněk Pololáník

Skrýt akordy
  Pojďte se   poklonit Bohu.
1.  Plesejte Hospodinu,   všechny země,
služte Hospodinu   s radostí,
vstupte před   něho s   jásotem!
2.  Uznejte, že   Bůh je   Hospodin:
on nás   učinil, a   my mu   náležíme,
jsme jeho   lid a   stádce jeho   pastvy.
3.  Vstupte do   jeho bran   s díkem,
do jeho   nádvoří s   chvalozpěvem,
slavte ho,   žehnejte jeho   jménu!
4.  Neboť Hospodin   je dobrý,
jeho milosrdenství   je věčné,
po všechna   pokolení trvá   jeho věrnost.
Zpěvník ProScholy.cz 2023