Dnes se nám narodil Spasitel, Kristus Pán. (Žalm 96)

3085

Autor: Zdeněk Pololáník

Skrýt akordy
  Dnes se   nám narodil   Spasitel, Kristus   Pán.
1.  Zpívejte Hospodinu   novou píseň,
zpívejte Hospodinu   všechny země!
Hospodinu zpívejte,
velebte jeho   jméno!
2.  Rozhlašujte den   po dni   jeho spásu,
vypravujte mezi   pohany o   jeho slávě,
mezi všemi   národy
o jeho   divech.
3.  Radujte se,   nebesa, zajásej   země,
zahuč moře   a vše,   co je   naplňuje.
Zaplesej, pole   a vše,   co je   na něm.
Tehdy se   rozveselí všechny   lesní stromy.
4.  Před Hospodinem,   že přichází,
že přichází   řídit zemi.
Spravedlivě bude   řídit svět,
národy bude   spravovat věrně.
Zpěvník ProScholy.cz 2023